skip to Main Content

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen door klanten van SecurIncasso

U kunt met uw persoonlijke inloggegevens inloggen in het systeem van SecurIncasso. Vervolgens kunt u rechtsboven in uw eigen online-omgeving klikken op ‘nieuw dossier aanmaken’. Hier kunt u de informatie van de debiteur invullen en aangeven om welke facturen het gaat. SecurIncasso neemt deze vordering direct in behandeling en verstuurt dezelfde dag(!) nog de ingebrekestelling naar de debiteur.

Wanneer u bent ingelogd in uw persoonlijke online-omgeving treft u onder de zoekbalk verschillende dossier statussen aan. Klik op de status dat het dossier heeft waar u naar op zoek bent en vind uw bijbehorende dossier onder dit kopje.

Nadat u bent ingelogd in uw persoonlijke online-omgeving klikt u op het dossier waarin u een bestand wilt uploaden of een vraag wilt stellen. Vervolgens klikt u op het kopje ‘voortgang’. Onder de voortgang treft u een balk waarin u opmerkingen kunt plaatsen. Vlak daaronder kunt u bestanden toevoegen aan het dossier.

U kunt betalingen op verschillende manieren doorgeven aan SecurIncasso. Via uw eigen online-omgeving kunt u een notitie daarvan maken in het dossier. Een betaling kan ook uiteraard telefonisch of per mail aan ons doorgeven. Het is wel van belang dat u hierbij de datum en de hoogte van de betaling goed aan ons doorgeeft. Dan kunnen de rente berekeningen correct worden uitgevoerd.

Indien uw vordering op een particuliere debiteur onbetaald blijft, dient u de 14-dagenbrief te versturen. In deze brief krijgt de debiteur een termijn van 14 dagen om zonder bijkomende kosten te betalen. Tevens dient in deze brief expliciet opgenomen te worden wat de hoogte van de incassokosten zijn indien betaling uitblijft. Nadat het termijn van 14 dagen verzoeken is mogen er pas kosten berekend worden aan de debiteur. Indien gewenst verstuurt SecurIncasso voor u deze 14-dagenbrief aan uw particuliere debiteuren.

SecurIncasso incasseert voor u vorderingen wereldwijd. U kunt een buitenlandse vordering bij ons indienen op dezelfde manier zoals u doet met een binnenlandse vordering. Voor meer vragen kunt u met ons contact op nemen via het telefoonnummer +31(0)229 – 284 020.

U kunt ten alle tijden een dossier bij SecurIncasso terugtrekken. Bedenk u hierbij wel dat SecurIncasso dan genoodzaakt is om de gemaakte incassokosten bij u in rekening te brengen. Een dossier kunt u telefonisch of per e-mail terugtrekken.

Wie betaalt bij SecurIncasso de incassokosten?
De incassokosten en de wettelijke rente komen voor rekening van de debiteur. Immers, de debiteur is degene die u niet betaald heeft. Mocht de vordering in het minnelijke traject niet kunnen worden geïncasseerd, zullen wij het gerechtelijke traject met u ingaan. Ook dan zal, als de vordering aan u wordt toegewezen, de debiteur de incassokosten en de wettelijke rente moeten betalen. Mocht u de vordering tussentijds terugtrekken, om welke reden dan ook, dan zullen wij de gemaakte kosten bij u in rekening brengen. Dit alles op basis van redelijkheid en billijkheid.

Veelgestelde vragen door debiteuren

U heeft een aanmaning ontvangen van SecurIncasso omdat u een openstaande vordering heeft bij een van onze opdrachtgevers. Als u de aanmaning direct betaalt, voorkomt u hiermee extra kosten. Via onze online omgeving voor debiteuren kunt u de vordering direct betalen. Met de inloggegevens die op de aanmaning staan kunt u inloggen. Heeft u vragen over deze vordering dan kunt u contact opnemen met SecurIncasso via het telefoonnummer +31(0)229 – 284 020.

Neem zo spoedig mogelijk contact op met SecurIncasso via het telefoonnummer +31(0)229 – 284 020. Houd het dossiernummer dat wordt vermeld in de SMS bij de hand.

U staat ingevoerd in onze belcomputer, omdat wij na herhaaldelijke pogingen geen contact met u hebben weten te leggen of omdat u gemaakte afspraken met ons niet bent nagekomen.

Neem contact met ons op en maak concrete, haalbare afspraken met ons. Dan zal ‘Robin’ u niet meer lastig vallen.

U kunt online inloggen in ons debiteuren portaal met de inlog gegevens uit de aanmaning die u heeft ontvangen om zo een betalingsregeling te treffen met SecurIncasso. U kunt ook telefonisch of per mail uw betalingsvoorstel doorgeven.

Dit voorstel zullen wij bespreken met onze opdrachtgever, waarna wij u zullen inlichten of dit voorstel akkoord is bevonden.

U kunt de vordering direct veilig met iDEAL voldoen via onze website. U vult uw naam, het dossiernummer en het te betalen bedrag in. Zo kunt u de gehele vordering in een keer voldoen. Klik hier om de vordering direct te voldoen.

Een 14-dagenbrief is ervoor om u als particuliere debiteur een laatste kans te geven om de betaling alsnog te voldoen, zonder dat er hoogoplopende extra kosten voor u bijkomen.

Volg de instructies op de 14-dagenbrief en voorkom dat u onnodige kosten dient te betalen. Bij uitblijven van betaling na het verstrijken van de 14 dagen, bent u wettelijk verplicht om deze kosten alsnog te voldoen.

Op de aanmaning die u heeft ontvangen staan uw eigen persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord die u kunt gebruiken om als debiteur om in te loggen.

Daar kunt u reageren, een betalingsregeling voorstellen of direct uw vordering met iDEAL voldoen.

Neem zo spoedig mogelijk contact op met de deurwaarder die wordt genoemd in de dagvaarding. U kunt nu nog betalen of een betalingsregeling treffen, voordat u de hoge kosten, die met een gerechtelijke procedure gepaard gaan, ook voor u rekening krijgt.

Op dit moment zijn wij samen met de deurwaarder beslaglegging op uw roerende zaken aan het voorbereiden. Wij geven u hierin nog 5 dagen de tijd om over te gaan tot betalen of het treffen van een betalingsregeling.

Indien wij geen reactie van u ontvangen, zullen wij bij u beslag komen leggen met behulp van politie en slotenmaker.